Làm sao để không lo lắng nữa?

Con phải làm sao để đừng có lo lắng nữa? Khi con thở vào một cách có chánh niệm và để hết tâm ý vào hơi thở vào thì sự lo lắng của con sẽ biến đi ngay lập tức. Chúng ta cần có niệm, định về những gì đang xảy ra và tận hưởng những điều đó - Thiền Trong Đời Sống